The Authentic Village

Μια αναβαθμισμένη αυθεντική κρητική εμπειρία σε μια παραδοσιακή γειτονιά στα Σφακιά της Κρήτης, κοντά στη φύση και γεμάτη με την τοπική κουλτούρα.

Τι κάναμε για αυτό το project

  • Ανάπτυξη Hotel Concept 

  • Προτάσεις Σχεδιαστικής & Λειτουργικής κατεύθυνσης (Design & Operational Briefs)

Learn More

Location

<p class="font_7"><strong>Τοποθεσία:</strong></p>
<p class="font_8">Σφακιά, Κρήτη</p>

Expected

<p class="font_7"><strong>Έτος δημιουργίας Project:</strong></p>
<p class="font_8">2019</p>

Official Website

Hotel Synopsis

The below text is a full description of the under development property, giving all the details regarding the hotel's story, concept, operation, and experiences, that will provide to its guests

What we did for this project


ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ:

Εξειδικευμένη μελέτη που βασίστηκε στο ακίνητο/οικόπεδο και τα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται, τον εγγύτερο και ευρύτερο ανταγωνισμό, αλλά και τις ανάγκες της αγοράς σε κοντινή αλλά και σε μεγαλύτερη ακτίνα. Μέσα από τη μελέτη, προέκυψαν οι διαφορετικές προτάσεις αναφορικά με την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει το κατάλυμα.


CONCEPT DEVELOPMENT:

Κατά τη διαδικασία αυτή, αναπτύχθηκε το Hotel Concept Manual, μέσω του οποίου προσδιορίστηκε η συνολική στρατηγική του νέου καταλύματος σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές τάσεις, φροντίζοντας ταυτόχρονα να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Δόθηκε η κεντρική ιδέα ανάπτυξης του concept, καθώς και προτάσεις Ονοματοδοσίας, το Concept Tagline, το Brand Promise, τα Brand Pillars, οι βασικότερες Traveller Personas αλλά και τα κεντρικά Keywords στόχευσης.


Παράλληλα, περιγράφηκαν αναλυτικά τα κομμάτια του F&B Concept και του Wellness Concept, ενώ έγινε η προδιαγραφή των νέων τεχνολογιών που θα ήταν καλό να εντάξει το κατάλυμα στη λειτουργία του, των προτεινόμενων Hotel Facilities αλλά και των Room Facilities που θα ενισχύσουν την εμπειρία των πελατών εντός των δωματίων και θα αυξήσουν τις καταναλώσεις, καθώς και των Signature Experiences που θα κάνουν το ξενοδοχείο πραγματικά μοναδικό.


Τέλος, έγινε η αναλυτική περιγραφή και ανάπτυξη του Design Concept, που έδωσε τη γραμμή για τη συνολική σχεδιαστική κατεύθυνση που ακολουθήθηκε.


BRANDING DESIGN:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα του νέου καταλύματος, το Destsetters ανέλαβε την προδιαγραφή και τον σχεδιασμό βασικών στοιχείων του Brand, όπως το logo και η χρωματική παλέτα.


WEBSITE WEB DEVELOPMENT:

Τεχνολογική ανάπτυξη του Website σύμφωνα με τις τελευταίες digital τάσεις και set up των βασικών εργαλείων της Google και του Facebook, για καλύτερη παρακολούθηση και ανάπτυξη re-marketing κοινών αλλά και του SEO Performance.

Hotel Typology

The first stage of our Services, which includes the Research & the Typology Study, helped the Hotel Owners take their final decisions regarding the hotel's Typology (type of property, room types, grounds, etc) and its main Features and Facilities, aiming to increase the hotel's ADR as well as its sales potentials from its various departments and services.

Screenshot 2021-12-27 at 6.47.59 PM.png

Hotel Grounds

Room Types

Hotel Concept Development

During the Hotel Concept Development process, we specified the main idea and the narrative of the new hotel, which will allow it to stand out from the competition. At the same time, we specified all the new hotel's experiences, services, and operation model, in order to help the architectural and design teams to capture all the requirements for its final design.

Screenshot 2021-12-27 at 6.47.59 PM.png

Η ιδέα του Concept προκύπτει κυρίως από τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη θέση του οικοπέδου, που θυμίζουν μια περίκλειστη Κρητική γειτονιά, ή μια εσωτερική αυλή. Σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης της αυθεντικότητας του προορισμού αλλά και με δεδομένο ότι το βασικό ζητούμενο των επισκεπτών των Σφακίων είναι να ζήσουν μια εμπειρία χαλάρωσης, ξεκούρασης και επαφής με τη φύση, η “Αυθεντική Κρητική Γειτονιά” θα αποτελέσει το νέο σημείο αναφοράς της περιοχής.

Sources of Inspiration

Signature Experiences

Hotel Branding & Implementation

In order to have a fuller image of the Concept, we have created an initial branding for the new hotel that captures its feel and essence, and which must be taken into account during the design process. At the same time, we presented a series of indicative applications and implementations of the branding, in order to convey in a more tangible way the feeling that will be exuded during the hotel's visual communication.

Screenshot 2021-12-27 at 6.47.59 PM.png

Name Description

Logo Description

Implementation Examples

Project Partners

For the completion of the project, Destsetters collaborates with the Architectural and Design teams, in the context of the thorough application of the concept to the overall experience, the correct specification of the anticipated operational needs, and the new hotel's commercial potentials. The Architectural & Design teams are selected by the investors/project owners and play an active part in the overall decisions regarding the development of the new property.

Για αυτό το project, συνεργαστήκαμε με:


  • Αρχιτέκτονας: Αντώνης Δυσσεάκης

Wondering what Destsetters can do for your project?